Hem

   Välkommen till

        Sollandet

    Hemsidan under uppbyggnad  Behandla dina symtom och sjukdomar och läk dig själv med mat

Rena din inre Miljö och Klimat, få kontroll över Epstein-Barr- viruset

     Skapa balans Hållbar Utveckling Epstein-Barr-virus  Konceptet


       Jag heter Lars-Åke Lundgren och har använt delar av det här

       konceptet omedvetet och att jag senare i livet fått tillgång till               pusselbitarn till att förstå orsaken till mina kroniska symtom                 och sjukdomar. Och har nu praktiserat delar av konceptet 

       pluss lite andra sätt. Jag mår mycket bättre och är starkare på 

       alla plan och vill dela med mig till andra så flera kan må bra.


       Kommer att föreläsa om konceptet och stödja andra och ge                 konsultationer och rådgivning.


       Du är välkommen att höra av dig